βρένθυον


βρένθυον
βρενθύομαι
bear oneself haughtily
imperf ind act 3rd pl (homeric ionic)
βρενθύομαι
bear oneself haughtily
imperf ind act 1st sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.